DSM formål og opgaver

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd - DSM - er stiftet den 20. april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.

De Danske Forsvarsbroderselskaber indtrådte i DSM den 8. april 2008.

DSM formål og opgave er ...

  • at varetage, formidle og koordinere et ledende samarbejde mellem de tilsluttede organisationer
  • at varetage information til og kommunikation med forsvarspolitikere, Forsvarets øverste ledelse og andre med tilknytning til Forsvaret, for derigennem at styrke nationens interesse for Forsvaret
  • at engagere sig i forhold, der relaterer sig til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik
  • at støtte op om danske veteraner og veteransagen bredt
  • i samarbejde med Folk & Sikkerhed og andre forsvarspositive organisationer at engagere sig i udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold, og
  • at danne bindeled til de regionale soldatersamvirker.

Ledelse

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm - formand for DSM siden 2019 - og genvalgt 2021 for 3 år.
Foto: Trine Hainer Madsen

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm - formand for DSM siden 2019 - og genvalgt 2021 for 3 år.
Foto: Trine Hainer Madsen

DSM-ledelsen består af præsidenter/landsformænd for

            Danske Soldaterforeningers Landsraad (DSL),

            Marineforeningen (MF),

            Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) og

            De Danske Forsvarsbroderselskaber (DFB).

I ledermøderne deltager normalt yderligere én repræsentant fra hver organisation.

Ud af ledelsen vælges en formand for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

DSM-ledelsen er aktuelt sammensat således:

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm (MF) - formand - lf@marineforeningen.dk

Oberst Christian Arildsen (DSL) - c_arildsen@hotmail.com

Chefsergent Allan Poulsen (DFB) - poulsendanmark@mail.tele.dk

Oberstløjtnant Leif Giebel (FSF) - lf@propel.dk

Vicepræsident Henrik Gattrup (DSL) - hgprivat2@gmail.com 

Landsnæstformand Søren Konradsen (MF) - lnf@marineforeningen.dk

Vicepræsident Georg Ferdinandsen (DFB) - gf@mail.dk 

Landsnæstformand  Helge Hoff (FSF) - helgehoff2018@gmail.com

Sekretær for DSM-ledergruppen er Søren Konradsen (MF) - 33 15 28 86 -  sekretaer@dsm-soldat.dk

Konstitution og særlige funktioner

Oberst Susanne Bach Bager og chefsergent Allan Poulsen er af DSM indsat i bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem.

Oberst Christian Arildsen er valgt bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed.

Oberstløjtnant Leif Giebel, Flyvevåbnets Soldaterforening, er DSM kontaktmand til FES - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (traditionspleje).

Som gruppemedlem i "Monumentgruppen" i Kastellet har DSM udpeget seniorsergent Søren Konradsen, landsnæstformand i Marineforeningen.

DSM organisationsoversigt 01.01.2021

DSM repræsenterede ved årsskiftet 45.790 medlemmer af den danske soldaterforeningsbevægelse (45.762 medlemmer pr. 01.01.2020).
Specifikationerne er vist i organisationsoversigten nedenfor:

En minderig dag! - Det er for DSM en kerneopgave at koordinere soldaterforeningernes faneparader og faneborge - her 175 faner og orlogsflag på Kastelsbroen på vej til Amalienborg til Majestætens 40 års regentjubilæum i 2012. En flot dag!

En minderig dag! - Det er for DSM en kerneopgave at koordinere soldaterforeningernes faneparader og faneborge - her 175 faner og orlogsflag på Kastelsbroen på vej til Amalienborg til Majestætens 40 års regentjubilæum i 2012. En flot dag!