Formænd i FSM / DSM gennem tiderne ...

FSM

1973-1983    Oberst Ulf Jessen, DSL

1983-1989    Kommandør Preben Heise, MF

1989-1991    Oberst Peder Jessen, DSL

1991-1994    Oberst Per Svensson, DSL

1994-1996    Direktør Per Amnitzbøl, DFB

1996-1997    Inspektør Flemming Raalund, FSF

1997-2001    Kommandørkaptajn Otto Lichtenberg, MF

2001-2004    Oberst Bjarne G. Bagge, DSL

2004-2006    Inspektør Flemming Raalund, FSF

DSM

2006-2008    Oberst Bjarne G. Bagge, DSL

2008-2017    Oberst Karl Erik Nielsen, DFB

2017-2018    Oberst Flemming Rytter, DSL

2018-2019    Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, MF

2019-            Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, MF

31. maj - 1. juni 2016 højtideligholdt og markerede man 100 året for Jyllandsslaget i 1916 - bl.a. med åbning af mindeparken ved Thyborøn. Det markante slag under 1. Verdenskrig involverede 240 krigsskibe ved denne styrkeprøve mellem engelske og tyske flådestyrker.
Marineforeningen støttede markant op ved mindebegivenheden.

31. maj - 1. juni 2016 højtideligholdt og markerede man 100 året for Jyllandsslaget i 1916 - bl.a. med åbning af mindeparken ved Thyborøn. Det markante slag under 1. Verdenskrig involverede 240 krigsskibe ved denne styrkeprøve mellem engelske og tyske flådestyrker.
Marineforeningen støttede markant op ved mindebegivenheden.