Henvendelser til Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd bedes fortrinsvis foretaget via mail.

Organisationens adresse:

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

c/o Danmarks Marineforening

Trondhjemsgade 5, kld.

2100 København Ø.

tlf. 33 15 28 86  - mail: sekretaer@dsm-soldat.dk

Sekretær for ledergruppen: Søren Konradsen 

Formand for DSM:

Kommandørkaptajn Steen Engstrøm

tlf. 33 15 28 86

Dybbøl Mølle - smuk og nyrenoveret i 2014 på 150 års dagen for 1864

Dybbøl Mølle - smuk og nyrenoveret i 2014 på 150 års dagen for 1864