Den nordiske soldaterforeningsbevægelse har med flere indfaldsvinkler samarbejde og samvirke - og er fælles om oplysende og festlige sammenkomster i bl.a. Nordisk Orlogsstævne, Nordisk Stævne m.v.

Norge, Sverige og Finland har opbygninger, der samler soldaterkammerater uanset baggrund i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet m.v. i én samlet organisation.

I Danmark har vi opbygninger internt i alle 3 værn - og er så samlet i DSM-opbygningen.

Kontaktmuligheder til det nordiske:

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Teatergatan 3, 1tr, S-111 48 Stockholm

0046 - 08-611 85 40 - smkr@telia.com

(Förbundsordförande, överste Anders Emanuelson)

Norges Militære Kameratforeningers Forbund

Akershus Festning, N-0015 Oslo

Sekretær: Finn Kampestuen-Berntzen, Hovseterveien 44 C, N-0768 Oslo

0047 - 971 52 377 - kbtz@getmail.no 

(Præsident: Johan O. Asmundvaag)

Finske Försvarsgillenas Förbund rf

Döbelninkatu 2, FIN-00260 Helsinki

358 40 554 8862 - toiminnanjohtaja@mpkl.fi

(Præsident, major Pauli Mikkola)

Den mangeårige tradition med at afvikle et Nordisk Soldater- og Marineforenings Stævne hvert 2. år tog sin begyndelse ret hurtigt efter 2. verdenskrig. I juni 1948 inviterede Norges Soldatforbund (senere ændret til Norges Militære Kameratforeningers Forbund) til det første nordiske soldaterforeningsstævne i Oslo, hvor soldaterkammerater fra Norge, Sverige og Danmark mødtes til faglig drøftelse og kammeratligt samvær.
Fotoet her er fra Nordisk Stævne 2007 på Almegård Kaserne på Bornholm.

Den mangeårige tradition med at afvikle et Nordisk Soldater- og Marineforenings Stævne hvert 2. år tog sin begyndelse ret hurtigt efter 2. verdenskrig. I juni 1948 inviterede Norges Soldatforbund (senere ændret til Norges Militære Kameratforeningers Forbund) til det første nordiske soldaterforeningsstævne i Oslo, hvor soldaterkammerater fra Norge, Sverige og Danmark mødtes til faglig drøftelse og kammeratligt samvær.
Fotoet her er fra Nordisk Stævne 2007 på Almegård Kaserne på Bornholm.