Danmarks Veteraner arrangerede på FN-dagen parade med kranselægning i Kastellet. Talerne var forsvarsministeren, forsvarschefen og Chefen for Hæren.

I år var det FN 75-års jubilæum, og der blev i dagens anledning slået en jubilæumsmedalje.
Fotos: Søren Konradsen

Kastellets informationscenter er åbnet!

Kastellets Informationscenter, der knytter sig til "Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948" i Prinsessens Bastion, er nu åbnet i Kommandantgården - opført i 1725 og nyrenoveret.

INFO-Centeret er åbent for offentligheden og har som formål at formidle og udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig at anerkende det udsendte personel for deres indsats. Det omfatter personel fra såvel Forsvaret, Politiet og Beredskabet som fra ministerier og andre myndigheder.

Samtidig sætter INFO-Centeret fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og materiel siden 1948.

INFO-Centeret er etableret i stueetagen i Kommandantgården i Monumentets umiddelbare nærhed. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt i 5 rum, og udstillingerne vil i betydelig grad bestå af digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme etc.). Disse vil give publikum mulighed for at orientere sig nærmere om der mange internationale operationer og missioner, Danmark har deltaget i med både civilt og militært personel siden 1948, herunder fredsskabende og fredsbevarende operationer, samt assistance til katastroferamte områder og folkeslag.

Præsentationerne ledsages af dansk og engelsksproget tekst.

INFO-Centeret er handicapvenligt indrettet.

Læs mere og find praktisk information på www.infocenter-kastellet.dk 

OBS! Adgang til Kastellet er ikke mulig via Norgesporten i hele 2020 på grund af igangværende projekt om skybrudssikring i Kastellet.

Forsvarsminister Trine Bramsen foretog den officielle indvielse af Informationscentreret.
Foto: Søren Konradsen

General Jesper Helsø har dygtigt stået i spidsen for forarbejde og udvikling af Informationscenteret.
Foto: Søren Konradsen

Informationscenteret er bredt favnende Forsvarets indsatsområder verden over gennem en hel tidsalder. Søren Konradsen viser på sit foto her illustrationstavlen fra indsatsen i Adénbugten.

Informationscenteret er bredt favnende Forsvarets indsatsområder verden over gennem en hel tidsalder. Søren Konradsen viser på sit foto her illustrationstavlen fra indsatsen i Adénbugten.

Kommandantgården i Kastellet, opført i 1725, nu renoveret og hjemsted for det nye informationscenter, der knytter sig til Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948. Monumentet skimtes i baggrunden.
Foto: Søren Konradsen

Kommandantgården i Kastellet, opført i 1725, nu renoveret og hjemsted for det nye informationscenter, der knytter sig til Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948. Monumentet skimtes i baggrunden.
Foto: Søren Konradsen

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand.

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har DSM været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. Fra 2018 er han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.