Flagdag for Danmarks Udsendte

Arkivfoto fra tidligere parade i Kastellet (2017).
Foto: Monica Bell Sass

Arkivfoto fra tidligere parade i Kastellet (2017).
Foto: Monica Bell Sass

Søndag 5. september 2021 

markeres den officielle flagdag for Danmarks udsendte ved landsdækkende parader. 

Det er på denne dag, vi hædrer og anerkender Danmarks udsendte, og mindes de, der i missioner og konfliktområder betalte med livet.

I Kastellet markeres dagen med ceremoni og parade ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948.

Der er opstilling og indmarch kl. 11.45, og kl. 12.30 er der parade, kranselægning, taler og musik.

Publikum er velkommen på voldanlægget øst for Norgesporten, men har ikke adgang til paradepladsen og Monumentet.

Flagdag i Aalborg

Flagdag i Aalborg

Den 5. september har siden 2009 været Danmarks officielle flagdag for nuværende og tidligere udsendte soldater i internationale missioner.

Dagen er således til ære for såvel militære og civile fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen som andre, der på Danmarks vegne har været - eller er - udsendt til verdens brændpunkter for at bistå med at standse konflikter eller afbøde følgerne af katastrofer.

Det var i 2020 12. gang, Danmark markerer denne dag. Der har over denne periode udviklet sig flagdagsarrangementer i stort set alle landets 98 kommuner, og derved er flagdagen landsdækkende, så veteraner i hele landet regionalt kan modtage den anerkendelse, som deres vigtige opgaver i verdens brændpunkter naturligt fordrer.

Organisationen Folk & Sikkerhed har - i samarbejde med Forsvaret og Veterancenteret - gennem årene påtaget sig opgaven at koordinere forarbejdet, herunder opgaven at vejlede kommunerne og formidle kontakter.

Folk & Sikkerhed har taget initiativ til at udvikle en fælles elektronisk platform for kommuner, foreninger og enkeltpersoner med fokus på flagdagen.

Målet har været at skabe et elektronisk forum for flagdagsarrangementer landet over, skabe fælles fortællinger og lade flagdagen leve - ud over den 5. september - i billede og lyd, og tilgængeligt for alle.

www.flagdagen.dk har således til formål at samle og styrke alle nuværende aktørers indsats og samarbejdsmuligheder, samt skabe en større folkelig indsigt om indsatsen vedrørende flagdagen.

Ved at samle indsatsen på en fælles kommunikationsplatform styrker man bl.a. muligheden for nem og hurtig informationsindhentning for veteraner og pårørende.

De 4 DSM landsfaner er på flagdagen altid til stede i Kastellet og efterfølgende ved arrangementet ved Christiansborg. 
Fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad. På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen

De 4 DSM landsfaner er på flagdagen altid til stede i Kastellet og efterfølgende ved arrangementet ved Christiansborg.
Fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad. På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen

Flagdag på Slotstorvet i Vordingborg. I forgrunden Veteranstenen.
Foto: J.C. Borre Larsen

Flagdag på Slotstorvet i Vordingborg. I forgrunden Veteranstenen.
Foto: J.C. Borre Larsen

Flagdagen udtrykker anerkendelse

Oberst Flemming Rytter om flagdagen ... 

Flagdagen blev introduceret 5. september 2009 og har siden hen udviklet sig til krumtappen i samfundets hædring af udsendte for og af det officielle Danmark, civile som militære. 

Flagdagen omfatter den samme personkreds som ”Det nationale monument over Danmarks internationale indsats efter 1948”, der blev åbnet af Hendes Majestæt Dronningen 5. september 2011 i Kastellet. 

Flagdagen er en stadig anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Danmarks Veteraner – landsorganisation i Danske Soldaterforeningers Landsraad – fokuserer på den enkelte veteran og dennes udsendelse og efterfølgende hjemkomst til og (gen)optagelse i det danske samfund. 

For DSM er det vigtigt at støtte det arbejde, der gøres for at tage hånd om veteraner, blandt andet i Danmarks Veteraner og andre veteranfokuserede organisationer.  

Begrebet ”veteran” har de seneste år udviklet sig. Betydningen er skredet en smule, idet nogen er begyndt at sætte lighedstegn mellem ”veteran” og ”gammel soldat”. I officiel terminologi er man veteran, når man af været udsendt af det officielle Danmark uden for landets grænser.

Når man er udsendt af det officielle Danmark, sidder man typisk langt fra fædrelandet og observerer sin egen nation gennem en slags ”kikkertsigte”. Og man er omfattet af et kammeratskab og en samhørighed, der er afgørende og medvirker til at holde modet oppe, også når det brænder på. Langt de fleste veteraner kommer styrkede gennem en udsendelse. Enkelte får dog også sår og ar på krop og sjæl.

Flagdagen skal bruges til at forny den håndfæstning mellem de politikere, der sender civile og militære medborgere uden for landets grænser i international mission, og de udsendte og ikke mindst deres pårørende, der tilsikrer en klippefast gensidig tillid og samhørighed som udtryk for, at samfundet ordentligvis tager sig af sine veteraner.

Det danske samfund har i perioden fra 1864 til Murens Fald i november 1989 ikke været i krig. Dette sætter sine spor i et samfund. Derfor har det været glædeligt at opleve i de senere år en bredere forståelse for og etablering af den nationale flagdag. Flagdagen kunne vel også naturligt udvikle sig og afstedkomme nye overvejelser vedrørende flagdagens fremtid. 

Rigtig god flagdag!