De Allieredes Danske Våbenfæller 100 års jubilæum

Foto: Søren Konradsen

Foto: Søren Konradsen

DADV fejrede fredag 25. juni 2021 sit 100 års jubilæum. Det skete med et års forsinkelse på grund af Corona-restriktioner.

Jubilæumsdagen var faktisk 30. juni 2020.

Den festlige markering var tilrettelagt med samling i Churchillparken i København, hvor man lagde kranse ved busterne af Anders Lassen, Kaj Birksted og Thomas Dinesen.

Derefter blev der holdt en andagt i St. Albans Anglican Church (Den Engelske Kirke), hvorefter man samledes ved mindesmærket "Vore Faldne" på Sjællands Ravelin uden for Kastellet.

Her lagde Våbenfællernes mangeårige formand, pens. oberstløjtnant Jan Kaare Christensen, ligeledes en krans.

Med musik og faner marcherede deltagerne herefter ind i Kastellet, hvor foreningen var vært ved en efterfølgende reception.

En - omend forsinket - festlig og flot dag for den hæderkronede forening - stort tillykke og "godt gået" gennem de mange år!

Foto: Søren Konradsen

Foto: Søren Konradsen

Værnspræstetjenestens 50-års jubilæum blev markeret 25. maj 2021 med festgudstjeneste i Holmens Kirke og frokost i Kastellet, og med H.M. Dronningen som æresgæst. De 4 DSM-organisationers faner var til stede. DSM var repræsenteret ved formanden, Steen Engstrøm, og Landsrådet ved præsidenten, oberst Christian Arildsen.
Foto: Søren Konradsen

Værnspræstetjenestens 50-års jubilæum blev markeret 25. maj 2021 med festgudstjeneste i Holmens Kirke og frokost i Kastellet, og med H.M. Dronningen som æresgæst. De 4 DSM-organisationers faner var til stede. DSM var repræsenteret ved formanden, Steen Engstrøm, og Landsrådet ved præsidenten, oberst Christian Arildsen.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden som nationalpark

Bjørn Nørgaards monument i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen

Bjørn Nørgaards monument i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces, og det sker i lyset af, at områdets mindesteder i dagligdagen tiltrækker ganske mange besøgende - helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står "Frihedskampens Mindefond" under markant daglig ledelse af tidligere ceremonimester i Kongehuset, Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis skulptur "Sortladne hav" opstillet til minde om de danske søfolk - "krigssejlerne", der omkom under krigen.

I 2019 afslørede Majestæten yderligere et monument til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var ved angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag dette monument (fotoet) er billedhuggeren Bjørn Nørgaard, som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten under krigen brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde.

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

På 70 års dagen for indvielsen - 5. maj 2020 - var forberedt indvielse af "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og et nybygget formidlingscenter, men på grund af Covid-19 restriktioner måtte arrangementet desværre aflyses.

20 faner og orlogsflag satte en smuk ramme om afsløringen af Bjørn Nørgaards monument den 20. september 2019 i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen

20 faner og orlogsflag satte en smuk ramme om afsløringen af Bjørn Nørgaards monument den 20. september 2019 i Mindelunden.
Foto: Søren Konradsen